ÜLDINE TEST

Kui oled lugenud läbi kodulehekülje materjalid, testi oma teadmisi valikvastustega küsimustiku abil. Küsimusi on läbisegi kõigist Viivi Luige ja Mats Traadiga seotud valdkondadest.

1. Mida kurtis Ingeri sõbranna Aet?
a) Tal ei ole sõpru ja keegi ei hooli temast
b) Tema vanaisa on raskesti haige ja sureb peagi
c) Ta jäi ilma oma töökohast õpetajana

2. Millises koolis õppis Mats Traat kirjanduserialal?
a) Ta ei olegi kirjandust kuskil õppinud
b) Tartu Ülikool
c) Moskva Gorki-nimeline Kirjandusinstituut

3. Mitmeaastane vanusevahe on kirjanikel V. Luigel ja M. Traadil?
a) viieaastane
b) kümneaastane
c) viieteistaastane

4. Millises riigis ei ole Viivi Luik elanud?
a) Ameerika Ühendriigid
b) Itaalia
c) Island

5. Miks võib Ingeri ja Arne armastust pidada „keelatud armastuseks“?
a) Neil on väga suur vanusevahe, millega pole rahul naise vanemad
b) Inger on usklik ja Arne ei ole, niisugune olukord ei ole lubatud
c) Arnel on olemas seaduslik abikaasa ja kaks poega

6. Mis põhjusel läks Lion ehk Lev Moskvasse?
a) Ta läks oma pahandustesse sattunud sõpru aitama
b) Tal tekkisid perega erimeelsused ning ta otsustas kodust lahkuda
c) Ta sai sõjaväekutse ning läks asju ajama, et see kehtetuks muuta

7. Millal sai nii V. Luigest kui ka M. Traadist kutseline kirjanik?
a) 1970ndatel
b) 1950ndatel
c) 1980ndatel

8. Millist pealkirja kannab Viivi Luige esikluulekogu? Kas tead, mis aastal see ilmus?
a) „Lauludemüüja“
b) „Ole kus oled“
c) „Pilvede püha“

9. Millise tollase aja rajooni ajalehes ilmus Mats Traadi esimene avaldatud luuletus „Kevadsonett“?
a) Kingissepa
b) Hiiumaa
c) Elva

10. Kuidas on seotud Ingeri sõbranna Aet ja Arne abikaasa?
a) Nad on õed
b) Nad on endised toakaaslased ülikooli päevilt
c) Nad on seotud vaid Ingeri ja Arne kaudu

11. Kumb kirjanik ei ole kirjutanud raamatuid lastele?
a) Viivi Luik
b) Mats Traat

12. Millised fotol on Viivi Luik?

a)


b)


c)13. Millises linnas asus Lioni korter, kus tema armsam teda ootas?
a) Riia
b) Vilnius
c) Moskva

14. Kummal kirjanikul on eriline suhe loodusega, mis avaldub ka tema teostes looduspiltide näol?
a) Viivi Luik
b) Mats Traat

15. Kes esitas ETV saates „100 luulepärli“ Viivi Luige luuletust „On aastasaja lõpp. On öö“?
a) Viivi Luik ise
b) Elisabet Tamm
c) Kadri Adamson

 • Liiguta hiir siia, et näha vastuseid
  • Õiged vastused:
  • 1. a)
  • 2. c)
  • 3. b)
  • 4. c)
  • 5. c)
  • 6. c)
  • 7. a)
  • 8. c), ilmus 1965. aastal
  • 9. b)
  • 10. a)
  • 11. b)
  • 12. b)
  • 13. a)
  • 14. a)
  • 15. b)


M. Traat „Inger“. Täienda mõistekaarti.