Viivi Luik


Mats Traat


Eluloo võrdlus
• ÕPINGUD: Viivi Luik ei ole (proosa, luule) kirjutamist kuskil õppinud, kuid juba lapsena armastas palju lugeda • ÕPINGUD: On õppinud kirjutamist Moskva Gorki-nimelises kirjandusinstituudis
• VÄLISMAA: On elanud mitmeid aastaid välismaal erinevates riikides (abikaasa töö tõttu) – nende eluolud jms on koha leidnud kirjaniku teostes • VÄLISMAA: Õpingud toimusid Moskvas
• On kirjutanud luuletusi, raamatuid ja lugemisõpikuid lastele

***

Kuu

Kuu ei nöe ega kuule.
Kuu pääl on mäed ja mered.
Siiski noorele kuule
vanasti öeldi tere.
• Mats Traadi loomingukogust lastekirjandust ei leia
Looming
• Dialoogid loodusega, looduspildid – Viivi Luigel on eriline suhe loodusega, mis väljendub tema raamatutes

***

Katkend romaanist „Ajaloo ilu“ lk 18:
"Luidetel kasvab pajusid. Nende punase koorega kaetud oksad hõõguvad ähvardavalt ja karmilt. Nii kevadel kui ka sügisel kõrvetab neid jääkülm tõusuvesi."
• Loomingu kesksel kohal on vaieldamatult inimene – tema probleemid, muutumine aja jooksul, emotsioonid
• Tabavad ja huvitavad võrdlused, metafoorid ehk „ümber nurga“ rääkimine

1) Puulehed akna taga mustendavad, nagu oleksid nad rauast tehtud.
2) Kuigi taevas on sügav ja sinine nagu altarimaal, püsib silmapiiril hoiatav uduvine.
(V. Luik „Ajaloo ilu“)
• Inimeste mõtete, tunnete ja arutluste pidev väljatoomine (eraldi lõikudena)

***

Katkend romaanist „Inger“ lk 125 ( Ingeri seisukohalt)

Ma olen liiga kärsitu, liiga rahutu, ma tahan kõike korraga jäädavaks ajaks otsustada. Ma olen armastuse jaoks liiga arukas, mul on pidurid peal, ma pean ikka teadma, mis ma teen. Milleks kõik see tarkus ja arukus, kui seda ei saa välja lülitada, kui ta elu segama hakkab?
• Tõlkimisega üldiselt tegelenud ei ole. • Traat on tegelenud nt poola, tšehhi ja makedoonia luule tõlkimisega

Sarnasused:

Eluloo põhjal:

• Nii Luik kui ka Traat teadsid juba lapsepõlvest saati, et teda huvitab kirjandus ja kirjutamine
• Mõlemad on alates 70ndatest kutselised kirjanikud, varem töötasid muudel ametitel (vt mõlema Elulugu)
• Nii Luik kui ka Traat kuuluvad Eesti Kirjanike Liitu
• Mõlemad on eesti rahva seas populaarsed kirjanikud
• Kumbki ei armasta rääkida oma eraelust – kirjanikena on neil muud eesmärgid

Loomingu põhjal:

• Mõlemad on eesti kirjanike hulgas erilised, kuna on kirjutanud kõrvuti nii proosat kui ka luulet.
• Nii Luik kui ka Traat on n-ö ühe ajajärgu inimesed, seega kajastub nende loomingus sama ühiskond erinevates vaadetes
• Mõlema loomingus on olulise koha leidnud ajalugu. Viivi Luige raamatutest võib näiteks tuua romaanid „Ajaloo ilu“ ja „Seitsmes rahukevad“. Mats Traadi omadest novell „Võimu rist“ ja epitaafikogu „Harala elulood“
• Kumbki on leidnud oma kirjutamisviisi, mis inimesi paelub – miks muidu on nad nii populaarsed?